BIOINFORMATIKA

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u bioinformatiku na master studijama R i I smera.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Završni ispit

  • praktični deo: 45 poena (prag: 50%)
  • teorijski deo: 45 poena (prag: 50%)

Predispitne obaveze

  • test u kolokvijumskoj nedelji (10 poena) (nije obavezan)
  • praktični seminarski rad na samostalno odabranu temu (10 poena) (nije obavezan)
Da bi se ispit položio, neophodno je u zbiru imati najmanje 51 poen.

Mejling lista

  • Mejling lista studenata ce biti sastavljena od mejl adresa sa Hipatije. Ukoliko koristite drugu adresu, pošaljite mejl predmetnom nastavniku.

Osnovna literatura

Materijali sa časova:

Početak letnjeg semestra

Svim studentima želimo lep i uspešan početak letnjeg semestra!

10. 2. 2020.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina