BIOINFORMATIKA

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u bioinformatiku na master studijama R i I smera i na master programu Industrija 4.0.

Predmetni nastavnik:

Asistenti:

Završni ispit

 • praktični deo: 50 poena (prag: 50%)
 • teorijski deo: 50 poena (prag: 50%)
Teorijski deo se polaže pismeno, u posebnom terminu, nakon praktičnog dela, u dogovoru sa studentima. Teorijski deo mogu da polažu studenti koji su prethodno položili praktični deo i nisu ranije izlazili na teorijski deo. Praktični i teorijski deo se mogu a ne moraju polagati u istom roku. Položeni praktični deo važi do prvog izlaska na teorijski deo u okviru iste akademske godine.

Bonus poeni

 • praktični seminarski rad na samostalno odabranu temu (10 poena) (nije obavezan)
Da bi se ispit položio, neophodno je u zbiru imati najmanje 51 poen.

Primeri

Mejling lista

 • Mejling lista studenata ce biti sastavljena od mejl adresa sa Hipatije. Ukoliko koristite drugu adresu, pošaljite mejl predmetnom nastavniku.

Seminar Bioinformatika

 • Ukoliko želite da dobijate obaveštenja o sastancima seminara Bioinformatika, možete ostaviti mejl adresu preko ove forme.

Osnovna literatura

Materijali sa časova:

2023

Materijali sa časova: github

Početak letnjeg semestra

Svim studentima želimo lep i uspešan početak letnjeg semestra!

20. 2. 2023.

Spisak softvera potrebnog za predmet Uvod u Bioinformatiku možete pronaći ovde.

Literatura

Primeri ispitnih rokova:

Materijali sa časova

Čas 1
Čas 2
Čas 3
Čas 4
Čas 5
Čas 6
 • Poređenje bioloških sekvenci
  • Manhattan Tourist problem
  • Pronalaženje najduže zajedničke podsekvence
  • Edit rastojanje
  • Needleman-Wunsch algoritam
 • Materijali sa časa
Čas 7
 • Poređenje bioloških sekvenci
  • Hirschberg algoritam
  • Smith-Waterman algoritam
  • Affine gap penalty alignment
 • Materijali sa časa
Čas 8
Čas 9
Čas 10
Čas 11

Prijavljivanje za praktični deo ispita u Junskom ispitnom roku

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita Junskom roku treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 07.06.2023. u 23:59. Ukoliko se prijavite na anketi a naknadno ipak odustanete od ispita, molimo vas da nam to sto pre javite na mejl nevena.ciric@matf.bg.ac.rs.

29.05.2023.

Početak prolećnog semestra

Dobro došli na kurs!

20. 02. 2023.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2022/23. godina