BIOINFORMATIKA

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u bioinformatiku na master studijama R i I smera i na master programu Industrija 4.0.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Završni ispit

 • praktični deo: 50 poena (prag: 50%)
 • teorijski deo: 50 poena (prag: 50%)
Teorijski deo se polaže pismeno, u posebnom terminu, nakon praktičnog dela, u dogovoru sa studentima. Teorijski deo mogu da polažu studenti koji su prethodno položili praktični deo i nisu ranije izlazili na teorijski deo. Praktični i teorijski deo se mogu a ne moraju polagati u istom roku. Položeni praktični deo važi do prvog izlaska na teorijski deo u okviru iste akademske godine.

Bonus poeni

 • praktični seminarski rad na samostalno odabranu temu (10 poena) (nije obavezan)
Da bi se ispit položio, neophodno je u zbiru imati najmanje 51 poen.

Primeri

Mejling lista

 • Mejling lista studenata ce biti sastavljena od mejl adresa sa Hipatije. Ukoliko koristite drugu adresu, pošaljite mejl predmetnom nastavniku.

Seminar Bioinformatika

 • Ukoliko želite da dobijate obaveštenja o sastancima seminara Bioinformatika, možete ostaviti mejl adresu preko ove forme.

Osnovna literatura

Materijali sa časova:

Spisak softvera potrebnog za predmet Uvod u Bioinformatiku možete pronaći ovde.

Materijali asistenta Aleksandra Veljkovića: github

Literatura

Primeri ispitnih rokova:

Materijali sa časova

Čas 1
Čas 2
Čas 3
Čas 4
Čas 5
Čas 6
 • Poređenje bioloških sekvenci
  • Manhattan Tourist problem
  • Pronalaženje najduže zajedničke podsekvence
  • Edit rastojanje
  • Needleman-Wunsch algoritam
 • Materijali sa časa
Čas 7
 • Poređenje bioloških sekvenci
  • Hirschberg algoritam
  • Smith-Waterman algoritam
  • Affine gap penalty alignment
 • Materijali sa časa
Čas 8
Čas 9
Čas 10
Čas 11

Predavanja i vežbe sledeće nedelje

Sledeće nedelje, odnosno 16.05. neće biti predavanja i vežbi. U dogovoru sa studentima, nadoknada ovih časova vežbi biće održana 27.05. 14-16h u učionici RLAB.

11.05.2024.

Početak nastave

U prvoj nedelji nastave vežbe neće biti držane. Nastava na predavanjima krenuće regularno od prve nedelje nastave.

19.02.2024.

Početak letnjeg semestra

Dobro došli na kurs!

19.02.2024.

Predavanja i vežbe sledeće nedelje

Sledeće nedelje, odnosno 17.05. neće biti predavanja i vežbi.

11.05.2024.

Početak letnjeg semestra

Dobro došli na kurs!

19.02.2024.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2023/24. godina